top of page

Villkor

Information om hantering av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Shanti Yoga center värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle t.ex. aldrig sälja dina personuppgifter till en tredje part, så att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Shanti Yoga Center är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy, som gäller för alla Shanti Yoga Centers kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Shanti Yoga Center arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på Shanti Yoga Centers Integritetspolicy 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Genom att använda Shanti Yoga Centers tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Shanti Yoga Center använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

 

 

Allmänna bokningsregler


Bokad plats av kurser, PT, workshops, event, resor, eller utbildningar är bindande. Bokning görs via Shanti Yoga Center hemsida.

Klasser kan ombokas eller avbokas. Observera att plats till kurser, PT, workshops, event, resor, eller utbildningar är garanterad först när betalning är registrerad hos Shanti Yoga Center. Vid frånvaro utgår full debitering.
Vid kurser, PT, workshops, event, resor, eller utbildningar är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

Shanti Yoga Center har rätt att ändra priser för öppna klasser, kurser och annat utbud (gäller ej månadsbetalningar av redan köpta periodskort).

Studion kan ha stängt i upp till max 5 veckor per år, oftast fördelat på ett längre uppehåll kring jul och med en vecka i början och i slutet av sommaren. 

 

 
Betalningsvillkor för medlemskap & klippkort


Då betalningen är genomförd via vår webbsida får du en bekräftelse via e-post med information om medlemskapet/klippkortet och dess giltighetstid. Köp av medlemskapet/klippkort är bindande och återbetalas ej.
Medlemskapet/klippkort är personliga och kan inte delas eller överlåtas åt någon annan.
Giltighetstiden för respektive kort gäller och kan inte förlängas.

Betalningsvillkor för kurser & PT

Kursavgiften ska vara oss tillhanda före kursstart. Betalning sker online, till bankgiro SEB eller på plats på studion. Önskar du få en faktura är du välkommen att kontakta oss via mail eller per telefon eller använd vår chattfunktion.

Eventuell avanmälan ska göras senast 15 dagar innan kurstart. Du avanmäler dig genom att lämna meddelande med ditt namn och vilken kurs du är anmäld till, antingen via mail, på telefon eller via vår chattfunktion. Så snart vi tagit emot din avanmälan bekräftar vi tillbaka till dig. Observera att utebliven betalning inte gäller som avanmälan. I det fall avanmälan inte gjorts enligt ovan är du betalningsskyldig för full kursavgift oavsett om du väljer att utnyttja din plats eller inte.
För dig som anmäler dig senare än 10 dagar innan kursen startar är anmälan bindande.

Vid fakturering gäller kursavgiften exklusive moms. Det går bra att be om skrivet kvitto om du behöver för friskvårdsbidrag eller annat.
Anmälan är personlig och kan inte överlåtas helt eller delvis samt gäller endast för aktuell kurs under given tidsperiod.
Missad träningstillfälle  kan tas igen i mån av plats på samtliga tillfällen på motsvarande eller lägre nivå under det att aktuell kursomgång pågår. Efter omgångens slut upphör möjligheten att ta igen outnyttjade gånger.
Vi betalar inte tillbaka hela eller delar av kursavgiften efter det att tiden för avanmälan gått ut, d v s 15 dagar före kursstart.
Blir du (allvarligare) sjuk eller skadad under kursens gång är vi tacksamma om du meddelar oss det så snart som möjligt. Har du inte möjlighet att utöva yoga under minst hälften av kursens omfattning är du välkommen att utnyttja dessa tillfällen under nästkommande kursomgång i mån av plats. Detta gäller endast mot uppvisande av sjukintyg.

I det fall vi finner det nödvändigt att ställa in en kurs hör vi av oss till dig så fort som möjligt. Givetvis gör vi vårt bästa för att erbjuda dig ett likvärdigt alternativ. Hittar vi inget som passar dig återbetalas kursavgiften.

 

Villkor för frysning av kort:

-Uppvisande av sjukintyg där läkare avråder från träning. Datumsatt period är en förutsättning.

-Studier på annan ort/ utomlands. Datumsatt kurs/ studieintyg för period är en förutsättning.

I händelse av sjukdom finns möjlighet att frysa ditt kort under som längst 1 månad. Frysningen inleds tidigast från att du meddelar oss och endast vid uppvisande av sjukintyg (betalningen pausas i en månad och fortsätter därefter som vanligt. Giltighetstiden förlängs med en månad).

 

Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning.

Du kan när som helst avbryta din frysning. När frystiden upphör fortsätter debiteringen som vanligt. De frysta dagarna läggs på i efterhand på ordinarie giltighetstid. Du kan frysa ditt kort via info@shantiyogacenter.se, eller via vår chattfunktion.

Schema

Shanti Yoga Center förbehåller sig rätten att göra ändringar, ta bort alternativt lägga till klasser, kurser, workshops, introkurser med mera och ändra lärare till kurs/klass. 

 

Avgifter och betalning

Shanti Yoga Center har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Shanti Yoga Center en påminnelsefaktura avseende betalning av förfallen månadsavgift.

 

Säkerhet & ordningsregler

De personuppgifter du lämnar till Shanti Yoga Center används för att hantera bokningar och bekräftelser samt för att se till att tjänsten fungerar på bästa möjliga vis. Shanti Yoga Center register behandlas enligt PUL, Personuppgiftslagen. Ingen annan part än Shanti Yoga Center har tillgång till uppgifterna.


Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna, skåp finns att tillgå i omklädningsrummen. Observera att dessa töms varje kväll. Efter avslutad klass skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt. Bakom skogränsen pågår klasser, PT och kurser, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med t ex flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner och en dämpad samtalston.

Kunder på Shanti Yoga Center skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. Shanti Yoga Center har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot Shanti Yoga Centers regler. Shanti Yoga Center ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Shanti Yoga Centers kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.


 


 
Kvarlämnade saker


Kvarlämnar medlemmen kläder eller andra objekt i förvaringsskåpen efter tidpunkt för ordinarie stängning så äger Shanti Yoga Center rätten att bryta upp skåpet och tillvarata objekten. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger Shanti Yoga Center rätt att disponera över de tillvaratagna objekten.
 

Information och meddelanden


Medlemmen ansvarar för att underrätta Shanti Yoga Center om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.
 
 
Kontaktinformation
Tel:                        0706 38 87 78
E-post                   info@shantiyogacenter.se
Hemsida                shantiyogacenter.se
Adress                  Olympiahallen, Filbornavägen 11, Helsingborg

bottom of page