top of page
Image by Dmitriy Frantsev

SHANTI YOUTH

Shanti Mindful Youth - Barn och ungdomar

SHANTI YOUTH - 15 - 18 år
Genom SHANTI Youth vill vi vara med och bidra till att förbättra barn och ungdomars fysiska aktivitet. Vi vill också möta våra medlemmars önskemål om att kunna träna tillsammans med sina barn/ungdomar.

För ungdomar mellan 15 och 18 år erbjuder vi en rabatt på 20 % på våra ordinarie medlemskap.
Personer som är under 18 år måste ha en myndig person som stå för autogirot. Den personen måste då vara med när abonnemanget tecknas. Minderårigavtal ska skrivas under av målsman för godkännande av behandling av personuppgifter samt regler innan träning kan påbörjas.

SHANTI YOUTH - 10 - 14 år
För ett medlemskap för barn och ungdomar i åldern 10-14 år ger vi 35 % på ordinarie medlemskap. Du som förälder/målsman tecknar medlemskapet för ditt barn som då får möjlighet att träna tillsammans med dig alternativt en av dig godkänd annan vuxen. Medlemskapet kan tecknas från och med den dagen barnet fyller 10 år. Den dagen barnet fyller 15 år kan denne teckna ett Shanti Youthmedlemskap med målsmans medgivande.   
Den dag barnet fyller 18 år kan valfritt medlemskap tecknas.

För att teckna ett medlemskap för barn eller ungdom, kontakta oss på vår mail. 

Email: info@shantiyogacenter.se 

bottom of page