top of page

Madeleine Enhörning

Grundare och vd

Madeleine är en erfaren och uppskattad yogalärare med en omfattande utbildningsbakgrund. Hon började med Hatha yoga och upptäckte sedan Ashtanga yoga under en resa till Mysore, där hon studerade med Pattabhl Jois. Genom åren har hon utvecklat sin undervisning inom olika yogaformer, inklusive Ashtanga, Hatha, Vinyasa Flow, Yin, Restorative, Gravid och Meditation/Terapeutisk yoga.


Madeleine har djupa kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi, vilket stärker hennes förmåga att undervisa med teknisk precision och skapa anpassade yogapraktiker för varje elev. Hon har inspirerats av flera framstående internationella lärare och är nyfiken på att ständigt utforska yogans filosofi och dess andliga dimensioner.


Vid sidan om sin undervisning tror Madeleine på att kontinuerligt fördjupa sin egen yogapraktik för att kunna erbjuda sina elever en meningsfull och närvarande upplevelse, både på och utanför yogamattan. Med sin långa erfarenhet, ödmjukhet, lyhördhet och kompetens är Madeleine en mycket omtyckt yogalärare som inspirerar och berikar sina elever.

Madeleine Enhörning

Undervisar i

Ashtanga yoga, Hot Flow, Yin yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Flow

bottom of page