Ashtanga yoga (7/9) - Nivå 2

Detta är en fortsättningskurs mot Mysore

  • Startar 7 sep.
  • 1 945 svenska kronor
  • Filbornavägen

Beskrivning

Välkomna på en kurs i traditionell Ashtangayoga. Denna yoga bygger på en mångårig tradition och kommer från Mysore i Indien. Ashtanga yoga består av en serie rörelser utförda i en genomtänkt ordning i samklang med lugna medvetna andetag. Genom att utöva Ashtangayoga bygger du en stark och smidig kropp samtidigt som sinnet stillas. Andra välkända effekter är ett förbättrat immunförsvar, bättre medvetenhet om andningen, höjd koncentrationsförmåga och minskad trötthet. Ashtangayoga är träning och meditation i ett. Den här kursen passar dig som gått en Ashtanga yoga grundkurs och som vill ta ett steg vidare mot Mysore style. Här får du lära dig alla positionerna i första serien, lär in ordningen på rörelserna och att fördjupar förståelsen av Ashtanga yoga med andningen i centrum. Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Under kursen får du möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna, så att du sedan kan gå över på Mysore style – traditionell Ashtanga Yoga. Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi går vidare i yogafilosofin med yogans åtta grenar från grundkursen och fördjupar kunskapen i diskussioner där det ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna.


Tider


Kontaktuppgifter

  • Filbornavägen

    Shanti Yoga Center Helsingborg, Filbornavägen 11, Helsingborg, Sweden

    info@shantiyogacenter.se