Warm Hatha

Hatha yogans mjuka, fysiska positioner, asanas hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer. I Warm Hatha, ca 32°C, leds du genom enkla sittande och stående positioner för att mjuka upp leder, nå sinnet och få bättre balans.