BOKNINGS- och BETALNINGSVILLKOR


Allmänna bokningsregler
Bokad plats av kurser, PT, workshops, event, resor, eller utbildningar är bindande. Bokning görs via Shanti Yoga Center hemsida eller direkt till Shanti Yoga Centers reception. Observera att plats till workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos Shanti Yoga Center. Vid frånvaro utgår full debitering.
Vid workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.
 
Betalningsvillkor för medlemskort öppna klasser
Då din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post med information om medlemskapet och dess giltighetstid. Kortet hämtas hos Shanti Yoga Center på Olympiahallen, Helsingborg.
Köp av kort för öppna klasser är bindande och återbetalas ej.
Korten är personliga och kan inte delas eller överlåtas åt någon annan.
Giltighetstiden för respektive kort gäller och kan inte förlängas.
I händelse av sjukdom finns möjlighet att frysa ditt kort under som längst 3 månader. Frysningen inleds tidigast from att du meddelar oss och endast vid uppvisande av sjukintyg (betalningen dras som vanligt, men giltighetstiden förlängs).
Studion kan ha stängt i upp till max 5 veckor per år, oftast fördelat på ett längre uppehåll kring jul och med en vecka i början och i slutet av sommaren. Utöver detta kan ordinarie klasser utgå under större workshops med gästlärare, normalt 3-4 dagar.
Schemat kan komma att ändras. Vi behöver ibland göra justeringar pga ojämn fördelning på klasserna, tillgång till lärare eller annat. Normalt är utbudet av kurser mindre under sommaren och kring jul/efter nyår.
Shanti Yoga Center har rätt att ändra priser för öppna klasser, kurser och annat utbud (gäller ej månadsbetalningar av redan köpta periodskort).

Betalningsvillkor för kurser/klasser
Kursavgiften ska vara oss tillhanda senast 10 dagar före din kurs börjar. Betalning sker till bankgiro SEB enligt bekräftelse via mail eller på plats på studion. Önskar du delbetala eller få en faktura är du välkommen att kontakta oss via mail eller per telefon.
Vid betalning senare än kursstartsdagen tillkommer en förseningsavgift på 200 kr.
Eventuell avanmälan ska göras senast 15 dagar innan kurstart. Du avanmäler dig genom att lämna meddelande med ditt namn och vilken kurs du är anmäld till, antingen via mail eller på telefonsvararen. Så snart vi tagit emot din avanmälan bekräftar vi tillbaka till dig.
Observera att utebliven betalning inte gäller som avanmälan. I det fall avanmälan inte gjorts enligt ovan är du betalningsskyldig för full kursavgift oavsett om du väljer att utnyttja din plats eller inte.
För dig som anmäler dig senare än 10 dagar innan kursen startar är anmälan bindande.
Studentrabatter gäller fulltidsstuderande på grund-, högskolenivå eller motsvarande och mot uppvisande av giltigt intyg. Rabatten gäller inte för högre studier (doktorander/forskare) eller deltidsstuderande.
Vid fakturering gäller kursavgiften exklusive moms. En administrationsavgift tillkommer på 50 kr. Det går bra att be om skrivet kvitto om du behöver för friskvårdsbidrag eller annat.
Anmälan är personlig och kan inte överlåtas helt eller delvis samt gäller endast för aktuell kurs under given tidsperiod.
Missad klass kan tas igen i mån av plats på samtliga tillfällen på motsvarande eller lägre nivå under det att aktuell kursomgång pågår. Efter omgångens slut upphör möjligheten att ta igen outnyttjade gånger.
Vi betalar inte tillbaka hela eller delar av kursavgiften efter det att tiden för avanmälan gått ut, d v s 15 dagar före kursstart.
Blir du (allvarligare) sjuk eller skadad under kursens gång är vi tacksamma om du meddelar oss det så snart som möjligt. Har du inte möjlighet att utöva yoga under minst hälften av kursens omfattning är du välkommen att utnyttja dessa tillfällen under nästkommande kursomgång i mån av plats. Detta gäller endast mot uppvisande av sjukintyg.
Har du ett 12 månaders träningskort kan frysa ditt kort upp till 90 dagar. Villkor:
-Uppvisande av sjukintyg där läkare avråder från träning. Datumsatt period är en förutsättning. -Studier på annan ort/ utomlands. Datumsatt kurs-/ studieintyg för period är en förutsättning.
-I samband med förlossning. Maxperiod 2*90 dagar
Du betalar 600 kr för varje ny frysningsperiod. Du kan när som helst avbryta din frysning.Om du har ditt träningskortet kopplat till autogiro så fortsätter månadsavgiften att debiteras under frystiden. De frysta dagarna läggs på i efterhand på ordinarie giltighetstid på kortet är slutdebiterat (12 månader). Du kan frysa ditt kort via info@shantiyogacenter.se
I det fall vi finner det nödvändigt att ställa in en kurs hör vi av oss till dig så fort som möjligt. Givetvis gör vi vårt bästa för att erbjuda dig ett likvärdigt alternativ. Hittar vi inget som passar dig återbetalas kursavgiften.

Schema
Aktuellt schema finns på www.shantiyogacenter.se.  Shanti Yoga Center förbehåller sig rätten att göra ändringar, ta bort alternativt lägga till klasser/kurser och ändra lärare till kurs/klass. Informationen läggs ut på Facebook/Shanti Yoga Center Helsingborg.

Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras som längst med 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg.  Likaså gäller frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring på annan ort. Ansökan om frysning bör ske i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning
 
Medlemskortet
Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar Shanti Yoga Center medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar Shanti Yoga Center ut en förnyelseavgift enligt gällande prislista.

Avgifter och betalning
Shanti Yoga Center har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Shanti Yoga Center en påminnelsefaktura avsende betalning av förfallen månadsavgift.
Säkerhet- ordningsregler
Personuppgiftslagen De personuppgifter du lämnar till Shanti Yoga Center används för att hantera bokningar och bekräftelser samt för att se till att tjänsten fungerar på bästa möjliga vis. Shanti Yoga Center register behandlas enligt PUL, Personuppgiftslagen. Ingen annan part än Shanti Yoga Center har tillgång till uppgifterna.
Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna, skåp finns att tillgå i omklädningsrummen och i gatuplan, observera att dessa töms varje kväll. Efter avslutat klass skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt. Bakom skogränsen pågår klasser, PT och kurser, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med t ex flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner och en dämpad samtalston.

Kunder på Shanti Yoga Center skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. Shanti Yoga Center har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot Shanti Yoga Centers regler. Shanti Yoga Center ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Shanti Yoga Centers kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.
 
Kvarlämnade saker
Kvarlämnar medlemmen kläder eller andra objekt i förvaringsskåpen efter tidpunkt för ordinarie stängning så äger Shanti Yoga Center rätten att bryta upp skåpet och tillvarata objekten. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger Shanti Yoga Center rätt att disponera över de tillvaratagna objekten.
 

Information och meddelanden
Medlemmen ansvarar för att underrätta Shanti Yoga Center om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.
 
 
Kontaktinformation
tel:                       0706 38 87 78
e-post                   info@shantiyogacenter.se
hemsida                shantiyogacenter.se
adress                  Olympiahallen, Filbornavägen 11, Helsingborg