Ganesha är en av hinduismens mest populära gudar.
Han är guden Shivas och gudinnan Parvatis son. Han är visdomens gud och hjälper människorna övervinna hinder.

 


Information om Corona

Regeringen och folkhälsomyndigheten har nyligen meddelat att gränsen för allmänna och offentliga tillställningar nu begränsas till max 50 personer. Träningstudios omfattas ej av begränsningen och dessutom tar vi in max 25 personer i vår studio. Vi följer utvecklingen, tar vårt ansvar och försöker anpassa oss efter rådande omständigheter. Vi har därför begränsat maxantalet deltagare/klass till 10 pers och fortsätta att rekommendera alla våra medlemmar och instruktörer att följa direktiven om att stanna hemma vid minsta symptom och återkomma först när ni är friska!
Vi håller öppet som vanligt och har vidtagit följande åtgärder som gäller tillsvidare:
1. Vi minskar antal deltagare/klass för att kunna hålla avstånd mellan varje deltagare
2. Vi intensifierar städrutinerna för att minska risken för smitta.
3. Vi uppmanar våra deltagare att tvätta händerna både före och efter sin träning.
4. Vi kommer att presentera klasser online och börja med uteyoga.

Har du varit i kontakt med någon smittad, har luftvägssymptom eller besökt riskområden ber vi dig att stanna hemma av hänsyn till övriga medlemmar.
Tack för er förståelse och hjälp.

Information om Corona - english version see below

Med anledning av den nuvarande situationen med Corona, vill vi uppdatera vår information. Vi vidtar de åtgärder som krävs utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv vad gäller våra instruktörer och påminner våra elever om Shanti Yoga Centers ordinarie studioregler, där vi uppmanar våra elever att bara komma till klasserna om ni känner er fullt friska, samt att följa de aktuella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten i det fall att ni har vistats på plats eller befunnit er i en situation med risk för smitta.

 - Vi har dragit ner på maxantalet elever/klass till hälften för att ge möjlighet att öka avstånd mellan mattor.
 - Vi rekommenderar att du att du tar med egen matta, eller tar med handduk och lägger på hyrmattan.
 - Om du hyr lånematta är det viktigt att du rengör den både för och efter passet.
 - Vi förbehåller oss rätten att neka dig som kommer med förkylningssymtom att delta på klasser.

I denna situation med förhöjd oro och stress, anser vi att det också är viktigt att vi har öppet för yogautövare som vill upprätthålla stabilitet i sin träning och praktisera vad vi lär oss om medvetenhet och att behålla sitt lugn.
Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss på info@shantiyogacenter.se
Namaste
Team Shanti


Safeguarding your health and well-being is Shanti Yoga Centers priority. We are actively keeping up to date with all local and state advisories and will remain transparent with you all if anything changes for the studio.
For now, all classes are on, however we have implemented smaller class capacities to create more space for our practitioners. We believe that in this situation it is important to incorporate what our practice teaches us about awareness and remaining calm.
Please follow health professional guidelines of maintaining good hygiene- including frequent washing of your hands, and avoiding touching your face, mouth and eyes.
If you have travelled overseas recently, or have been in contact with someone who has, please do not come to the studio.
Talk to your doctor before coming to class if you're feeling ill or have any concerns about your health and wellness journey with us.
If you have any questions please contact us on info@shantiyogacenter.se
Namaste
Team Shanti