Kurser nivå 1 - 2
Fysisk Yoga

 

ASHTANGA YOGA       Kurs  nivå 1       måndagar kl 17.15
Ashtanga yoga är en dynamisk form av yoga och består av en serie övningar som binds samman med andningen i ett flöde. Genom medveten andning, yogaövning, blickfokusering och koncentration kan man utveckla en god kroppskontroll, kontroll över sinnena och en medvetenhet om sitt inre. Vinyasa är också något som utmärker denna metod. Varje asana och solhälsning har ett visst antal steg/vinyasa. Man använder en särskild andningsteknik kallas Ujjayi Pranayama som ökar blodcirkulationen i kroppen samtidigt som den lugnar ner vårt nervsystem. Man vilar blicken vid en viss punkt- drishti (ger koncentration och fokus) och aktiverar  bandhas (inre kroppslås/energilås).  Ashtangayogans ställningar (asanas) är indelade i sex serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning. Man börjar med att lära sig en liten del av den första serien. Vartefter man är redo läggs fler positioner till. Det brukar ta några års regelbunden yoga innan man behärskar hela den första serien (primary series). Först därefter är man redo att börja på den andra serien. Det är viktigt att komma ihåg att essensen av yoga inte handlar om att göra så många positioner som möjligt. Tanken med yoga-ställningarna är att de ska öppna upp, rena och stärka kroppen och sinnet. Du behöver inte gå vidare i serierna för att yogan ska verka. Kurs nivå 1 kan man gå flera gång.

Den första serien kallas på Sanskrit för Yoga Chikitsa och den stärker, balanserar och renar kroppen. Den andra serien kallas för Nadi Shodana och balanserar och stärker nervsystemet. Den tredje serien, Sthira Bhaga, är indelad i fyra sekvenser av positioner (A,B,C;D)  har som funktion att ödmjukt integrera den fysiska kraften med välbehag och lätthet.
Astangayogans tre verktyg, eller grundstenar, för uppmärksamhet och handling kallas på sanskrit för Tristhana och innefattar  kroppshållnig, andning och fokuseringspunkt för ögonen. Översatt till svenska betyder Tristhana ungefär ”där man står”. Dessa tre är alla lika viktiga för vår yogautövning och de täcker in tre nivåer av rening;  kroppen, nervsystemet och sinnet.
De tre delarna ska alltid utövas tillsammans och bildar då det som kallas för Vinyasa. Vad gör vi på kursen?
På kurs Ashtanga yoga nivå 1 fokuserar vi på att lära oss ordningen som ställningarna kommer i. Vi lär oss solhälsning A och B, andningen, bandhas, dristi, stående positioner, sittande positioner fram till Navasana, nedvarvningssekvensen och läraren räknar och leder igenom vinyasan.

Ashtanga Yoga Beginners class on Mondays at 5.15 pm
If you’d like to move through the sequence at a slower pace and get more detailed instruction, this is the class for you.
You’ll learn the basics of this dynamic style of yoga in a relaxed, informal setting. Gaining the tools, techniques and confidence to deepen your understanding and practice of Ashtanga Yoga.
This class isn’t just for beginners. If you’ve been practicing for a while it’s a great way to revisit the foundations of the practice. A good understanding of these foundations is essential as your own practice of Ashtanga Yoga develops.


Måndagar kl 17.15.  Lärare: Madeleine

10/1 - 28/2               8 ggr     1 895 kr       BOKA KURS
7/3 - 25/4                8  ggr    1 895 kr        BOKA KURS
2/5 - 20/6                8  ggr    1 895 kr        BOKA KURS


       
Kursinfo: Alla kurser går en gång i veckan. Eventuellt missade gånger kan tas igen på Shantis övriga yogapass under kursens gång.
Läs mer Yoga på SYC och Vanliga frågor
För frågor: info@shantiyogacenter.se
Betalning: När du bokat kursen och vi fått din anmälan svarar vi med bokningsbekräftelse och betalningsinformation.
Använd ditt Friskvårdsbidrag hos oss:
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag till att gå denna kurs. När du betalt kursavgiften, kontakta oss på office@shantiyogacenter.se och begär kvitto till din arbetsgivare.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Betald kursavgift återbetalas ej.

VARMT VÄLKOMMEN


ASHTANGA YOGA    Kurs nivå 1-2     Onsdagar kl 18.30

Ashtanga yoga är en dynamisk form av yoga och består av en serie övningar som binds samman med andningen i ett flöde. Genom medveten andning, yogaövning, blickfokusering och koncentration kan man utveckla en god kroppskontroll, kontroll över sinnena och en medvetenhet om sitt inre. Vinyasa är också något som utmärker denna metod. Varje asana och solhälsning har ett visst antal steg/vinyasa. Man använder en särskild andningsteknik kallas Ujjayi Pranayama som ökar blodcirkulationen i kroppen samtidigt som den lugnar ner vårt nervsystem. Man vilar blicken vid en viss punkt- drishti (ger koncentration och fokus) och aktiverar  bandhas (inre kroppslås/energilås).  Ashtangayogans ställningar (asanas) är indelade i sex serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning. Man börjar med att lära sig en liten del av den första serien. Vartefter man är redo läggs fler positioner till. Det brukar ta några års regelbunden yoga innan man behärskar hela den första serien (primary series). Först därefter är man redo att börja på den andra serien. Det är viktigt att komma ihåg att essensen av yoga inte handlar om att göra så många positioner som möjligt. Tanken med yoga-ställningarna är att de ska öppna upp, rena och stärka kroppen och sinnet. Du behöver inte gå vidare i serierna för att yogan ska verka. Kurs nivå 1 kan man gå flera gång.

Den första serien kallas på Sanskrit för Yoga Chikitsa och den stärker, balanserar och renar kroppen. Den andra serien kallas för Nadi Shodana och balanserar och stärker nervsystemet. Den tredje serien, Sthira Bhaga, är indelad i fyra sekvenser av positioner (A,B,C;D)  har som funktion att ödmjukt integrera den fysiska kraften med välbehag och lätthet.
Astangayogans tre verktyg, eller grundstenar, för uppmärksamhet och handling kallas på sanskrit för Tristhana och innefattar  kroppshållnig, andning och fokuseringspunkt för ögonen. Översatt till svenska betyder Tristhana ungefär ”där man står”. Dessa tre är alla lika viktiga för vår yogautövning och de täcker in tre nivåer av rening;  kroppen, nervsystemet och sinnet.
De tre delarna ska alltid utövas tillsammans och bildar då det som kallas för Vinyasa. Vad gör vi på kursen?
Den här kursen passar dig som gått Ashtanga yoga nivå 1 och som vill ta ett steg vidare mot Mysore. Här får du lära dig alla stående positioner, flera sittande och hela avslutningssekvensen.
Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).
Kursen består av både ledda klasser, delvis ledd Primary och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder.
Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så att du sedan kan gå över på Mysore style.
Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas.

Fördelar med ashtangayoga
 -Gör kroppen starkare
- Gör kroppen mer vig och flexibel
- Ökar blodcirkulationen och syrehalten i blodet
- Ger ett inre lugn
- Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ
- Bygger upp immunförsvaret
- Ökar koncentrationsförmågan
- Ger bättre sömnOnsdagar kl 18.30.  Lärare: Sophie

12/1 - 6/4                8 ggr     1 895 kr       BOKA KURS
7/3 - 25/4                8  ggr    1 895 kr        BOKA KURS
2/5 - 20/6                8  ggr    1 895 kr        BOKA KURS


       
Kursinfo: Alla kurser går en gång i veckan. Eventuellt missade gånger kan tas igen på Shantis övriga yogapass under kursens gång.
Läs mer Yoga på SYC och Vanliga frågor
För frågor: info@shantiyogacenter.se
Betalning: När du bokat kursen och vi fått din anmälan svarar vi med bokningsbekräftelse och betalningsinformation.
Använd ditt Friskvårdsbidrag hos oss:
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag till att gå denna kurs. När du betalt kursavgiften, kontakta oss på office@shantiyogacenter.se och begär kvitto till din arbetsgivare.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Betald kursavgift återbetalas ej.

VARMT VÄLKOMMEN


JIVAMUKTI YOGA   Kurs nivå 1-2     torsdagar kl 19.00

Jivamukti är en intellektuellt stimulerande yogaform där kraftfulla yogapositioner blandas med filosofi, musik och meditation. Det är en utmanande yoga där du jobbar både med din fysiska och mentala styrka till musik och mantran med målet att öka din andliga medvetenhet.
En jivamuktiyogaklass har alltid ett tema som utforskas genom yogans filosofi, mantran, meditation, fysiska positioner (asanas) musik. Det förekommer även andningsövningar, diskussioner om yoga och chanting (sång). Ofta spelas modern musik under klasserna. Jivamuktiyoga har fem grenar, som är närvarande under varje yogapass: ahimsa (icke-våld mot allt levande, inklusive djur och natur), bhakti (hängivenhet), dhyana (meditation), nada (läran att aktivt lyssna, kan ske med hjälp av musik) och shastra (studerande av yogisk skrift, inkluderar mässande på sanskrit).
Jivamuktiyoga utvecklades av Sharon Gannon och David Life 1984. Denna yoga grundar sig i hathayogan och dess positioner. Gannon och Life ville återföra den traditionella indiska yogans andliga aspekter till den västerländska yogan och fokusera mer på yoga som ett sätt att nå andlig upplysning och förening med världsalltet. Namnet ”jivamukti” kommer av sanskritordet ”jivanmukta”, som betyder ungefär ”väckt i detta livet”. Tanken med denna yogaform är alltså att varje enskild utövare (yogi/yogini) ska uppnå upplysning i jordelivet.

Vad gör vi på kursen?

Vi använder positioner (asanas), andningsövningar (pranayamas), mantran (ofta mässade), filosofi, meditation och musik. Utförandet är relativt likt en vinyasaklass, med kraftfulla rörelser integrerade med andning i ett flöde, men med ytterligare några komponenter. Passen kan till exempel inledas med mantran och/eller sång, övergå i meditation och därefter till ett flöde av asanas, ofta till musik. Vi kan inkludera en kortare föreläsning om yogisk skrift, eller bara att yogainstruktören säger några visdomsord eller aforismer under den avslutande savasanan. Hela passet kan sedan avslutas med ytterligare mantran eller sång.
 
Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Jivamuktiyoga, Sharon Gannon och David Life och deras filosofi!

Torsdagar kl 19.00.  Lärare: Rebecka

20/1 - 10/3                8 ggr      1 895 kr        BOKA KURS
17/3 - 5/5                  8 ggr       1 895 kr        BOKA KURS          
Kursinfo: Alla kurser går en gång i veckan. Eventuellt missade gånger kan tas igen på Shantis övriga yogapass under kursens gång.
Läs mer Yoga på SYC och Vanliga frågor
För frågor: info@shantiyogacenter.se
Betalning: När du bokat kursen och vi fått din anmälan svarar vi med bokningsbekräftelse och betalningsinformation.
Använd ditt Friskvårdsbidrag hos oss:
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag till att gå denna kurs. När du betalt kursavgiften, kontakta oss på office@shantiyogacenter.se och begär kvitto till din arbetsgivare.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Betald kursavgift återbetalas ej.

VARMT VÄLKOMMENDYNAMIC FLOW        Kurs nivå 1-2         Tisdagar kl 18.00

Dynamic Flow är rörelser synkroniserade med din andning. Det är en fysisk och dynamisk yogaform där du använder din andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner), vinyasa (rörelse eller flöde) och fokus. Syftet är att stärka kroppen, öka smidigheten och stilla sinnet. Kursen passar dig som gillar rörelse och kraft som verktyg för att släppa på anspänning och stress och du kommer att lära dig att röra dig synkroniserat med ditt andetag. Kurs Dynamic Flow passar dig som vill lära dig en yogaform, där du utmanar kroppen fysiskt, vill ha variation och och bli starkare och smidigare.


Tisdagar kl 18.00.  Lärare: Rebecka

18/1 - 8/3                 8 ggr       1 895 kr         BOKA KURS
15/3 - 3/5                 8 ggr       1 895 kr         BOKA KURSKursinfo: Alla kurser går en gång i veckan. Eventuellt missade gånger kan tas igen på Shantis övriga yogapass under kursens gång.
Läs mer Yoga på SYC och Vanliga frågor
För frågor: info@shantiyogacenter.se
Betalning: När du bokat kursen och vi fått din anmälan svarar vi med bokningsbekräftelse och betalningsinformation.
Använd ditt Friskvårdsbidrag hos oss:
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag till att gå denna kurs. När du betalt kursavgiften, kontakta oss på office@shantiyogacenter.se och begär kvitto till din arbetsgivare.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Betald kursavgift återbetalas ej.

VARMT VÄLKOMMEN


 
CORE

Vad är Core ?
CORE är en effektiv träningsform, där du tränar styrka, rörlighet, balans, hållning och kroppskontroll.
Core är styrketräning, stabiliseringsträning och smidighetsträning. Alla övningar är utformade för att stärka hela kroppen, och inte enbart stärka en muskelgrupp och syftar till att få en starkare, smidigare och mer välbalanserad kropp. Vi lägger vikten på kontroll, precision, koncentration och andning. I träningen letar vi upp svagheterna och obalanserna och bygger upp kroppen igen.
Genom att använda andningen och dina magmuskler rätt får du maximal effekt av träningen.

Vem behöver Core ?
Core har något att erbjuda alla – kvinnan/mannen mitt i livet som behöver stressa ner, har ont i ryggen och svaga magmuskler, unga killen som tränar mycket gym men har ont i rygg och nacke, den nyblivna mamman som behöver stärka upp rygg, axlar och bäckenbotten eller pensionären som behöver förbättra sin balans!
Kurs Core passar både dig som har ryggproblem och även dig som vill behålla din rygg stark och flexibel.
Det är oerhört viktigt att vi inte belastar och anstränger ryggraden felaktigt.

OBS! Du ska inte gå kursen, utan istället först söka hjälp hos t ex kiropraktor, naprapat, sjukgymnast om du har:
 - Akuta ryggsmärtor som uppstått de senaste veckorna.
 - Kraftigt nedsatt rörlighet i någon del av ryggen, exempelvis nackspärr.
 - Kraftigt ökad rörlighet över ett eller flera segment i ryggraden.

Privatlektioner
Om det av någon anledning inte fungerar för dig att gå en kurs är du välkommen att boka en privatlektion där vi lotsar dig till att komma in i den träningsform som passar dig för tillfället.
Välkommen att boka på info@shantiyogacenter.se

Fördelar med Core hos oss:
Säker och effektiv träning.
Stark mage och stark rygg.
Stärker kroppens djupt liggande muskler.
Balanserar styrka och smidighet.
Förbättrar balans, koordination och cirkulation.
Förbättrar hållningen.
Är skonsam vilket gör att alla kan utöva det – oavsett kön, ålder eller fysisk status.
Ökar kroppsmedvetenheten – du använder kroppen mer ändamålsenligt.
Höjer prestationen i andra sporter.
Bra som rehabilitering efter skador.


Torsdagar kl 16.30. Lärare: Madeleine    

               7 ggr          kr       BOKA KURS
               7 ggr          kr       BOKA KURS
         

Kursinfo: Alla kurser går en gång i veckan. Eventuellt missade gånger kan tas igen på Shantis övriga yogapass under kursens gång.
Läs mer Yoga på SYC och Vanliga frågor
För frågor: info@shantiyogacenter.se
Betalning: När du bokat kursen och vi fått din anmälan svarar vi med bokningsbekräftelse och betalningsinformation.
Använd ditt Friskvårdsbidrag hos oss:
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag till att gå denna kurs. När du betalt kursavgiften, kontakta oss på office@shantiyogacenter.se och begär kvitto till din arbetsgivare.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande.  Betald kursavgift återbetalas ej.

VARMT VÄLKOMMEN