YOGA PÅ FÖRETAG

Yoga har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen. Flera studier pekar på att regelbunden yoga och meditation ökar förmågan att hantera stress, minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar, kronisk smärta, samt leder till ett ökat välbefinnande.
Yoga ger även en känsla av sammanhang, vilket många är i behov av på grund av situationen världen
befinner sig i för tillfället. Detta ger även anställda som arbetar hemifrån möjlighet att delta och känna samhörighet med sina kollegor.
Anställdas engagemang och välmående är nyckeln till ett framgångsrikt företag, fördelarna med yoga och meditation på en arbetsplats är många. Inte bara bidrar det till ökad kreativitet och produktivitet utan även till ett klarare tänkande och skarpare fokus. Detta i sin tur leder till ett högre välbefinnande på arbetsplatsen och färre sjukdagar bland personalen.
Tidigare erfarenheter visar att yoga på arbetsplatsen skapar en fin sammanhållning mellan personalen och en stark gemenskap. En blandning av både fysisk yoga samt meditation har visat sig vara den bästa kombinationen.
Svårighetsgraden anpassas efter förutsättningarna på arbetsplatsen och ser till att alla får möjligheten att delta oavsett erfarenheter, fysisk förmåga eller ålder.
Vi på Shanti Yoga Center skräddarsyr klasser som passar bäst för er arbetsplats, er personal samt er situation.

Yoga kommer kunna hålla er personal friskare likaväl som det kommer kunna stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Företagsyoga kan ske vid enstaka tillfällen eller vara en återkommande aktivitet på er arbetsplats, vanligt är att företag väljer att erbjuda yoga som en stående aktivitet varje vecka.


 - Yogan sker där ni befinner. Om ni inte har egna passande lokaler är vi i vår lokal på Shanti Yoga Center
 - Ingen tidigare erfarenhet av yoga krävs.
 - Varje yogaklass utformas till mottagargruppen beroende på
    deltagarnas nivå och eventuell tidigare erfarenhet av  yoga.
 - Yogan kan ske efter ombyte av kläder eller i vanliga kläder ståendes eller med stol som hjälpmedel.
 - Enstaka eller återkommande tillfällen företagsyoga.
 - Företagsyogan kan kombineras med föreläsning.
 - Yoga vid event, kick-off, konferens.
 - Upplägget skräddarsys efter era önskemål och behov. 

Om ni är intresserade av yoga på er arbetsplats men är osäkra på hur kontakta mig gärna för idéer av hur man kan gå tillväga/förslag på upplägg, t ex en prova-på klass!

Är du arbetsgivare eller ansvarig för friskvården på din arbetsplats och intresserad av företagsyoga, kontakta oss via info@shantiyogacenter.se, på telefon 0760 227601 eller fyll i kontaktformuläret längre ner på sidan så återkommer vi till dig.